Voor vragen over de bewaring van uw opbrengstrechten door SBT kunt u per email contact met ons opnemen. Ons emailadres is:

Onderstaande formulieren kunt u als volgt gebruiken: 

1. Het formulier downloaden

2. Het formulier op uw computer opslaan

3. Het opgeslagen formulier openen, muteren en verder verwerken.

Wijzigingsformulier

Aanvraag wijziging gegevens

Formulier overname participaties

Met dit formulier kunt u SBT opdracht geven een overdracht van participaties uit te voeren. Wij kunnen en mogen u over de overdracht van participaties niet adviseren. Raadpleeg uw financieel adviseur

Deel deze pagina