Disclaimer voor www.tectonastichting.nl

Stichting Bewaarder Tectona (Kamer van Koophandel: 41214091), hierna te noemen SBT, verleent u hierbij toegang tot www.tectonastichting.nl ("de Website"). SBT publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SBT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

SBT spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SATT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SBT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Deel deze pagina